Köszöntő
Szervezeti adatok
Elérhetőségek, ügyfélfogadás
Hasznos tudnivalók
Rendezvények
Pályázatok
Archívum
Új Széchenyi terv
Képzés
Statisztika
Felhívás
Támogatások, szolgáltatások, ellátások
Közfoglalkoztatás
RFKB
TÁMOP
Roma oldal
Közérdekű adatok
Hirdetményi kézbesítés
Sajtó
Hírlevél
Nyomtatványok
Minőségirányítás
Kapcsolatfelvétel
Közbeszerzés
Működési adatszolgáltatás
Pályázati felhívás szolgáltatás nyújtásának támogatásáraNyomtatás
azonosítószám: KSZO-10665/2012-0100

A Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ (továbbiakban: BFKHMK) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló  1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 13/A. § és  19/B. §-ai, továbbá a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX.15.) GM rendelet alapján pályázati felhívást tesz közzé

 

 

munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtás támogatására.

 

 

A pályázat célja:

  • komplex munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtás támogatása az információkhoz és szolgáltatáshoz való hozzájutás esélyegyenlőségének biztosítása, továbbá a tartós munkanélküliség kezelése, annak megelőzése, a foglalkoztathatóság javítása, a munkába helyezés elősegítése érdekében,
  • hátrányos helyzetű, szociális problémákkal küszködő, de munkavállalásra motivált regisztrált álláskeresők minél szélesebb körben történő hozzájuttatása a tanácsadásokhoz, az egyéni helyzetre is reagálni tudó szakszerű szolgáltatásokhoz,
  • a BFKHMK munkaerő-piaci szolgáltatásainak bővítése a támogatással biztosított egyéni és csoportos tanácsadásokkal,
  • fejleszteni a BFKHMK együttműködését a szociális és civil szervezetekkel a hátrányos helyzetű regisztrált álláskeresők munkakészségének erősítése, munkakompetenciájának fejlesztése és a marginalizálódás, ill. az inaktivitásba süllyedés megakadályozása érdekében.

 

 

A szolgáltatás nyújtásának célcsoportjai:

A BFKHMK nyilvántartásában szereplő regisztrált álláskeresők, szolgáltatást kérő személyek.

 

A pályázat alanyai:

A 30/2000. (IX.15.) GM rendelet 21.§ (1) bekezdése szerinti egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.

 

A pályázat keretében nyújtható támogatás forrása, formája és mértéke:

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjára decentralizált kerete vissza nem térítendő támogatás formájában maximum 43.992.600.-Ft mértékben.

 

A támogatott szolgáltatások megvalósításának időtartama:

A szolgáltatás nyújtását 2012. szeptember 7. és 2012. december 31. között kell biztosítani.

 

 

A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázati dokumentációt Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ Képzési és Szolgáltatási osztályához lehet benyújtani kizárólag személyesen az alábbi címre:

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

Munkaügyi Központ

1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2012. augusztus 6. napja 15,00 óráig

 

A Pályázati Egységcsomag 2012. július 3. napjától letölthető a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ http://kmrmk.munka.hu honlapjáról.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:

1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.

Stefanideszné Kállai Erzsébet, Tel.: 06-1/477-5749, e-mail: Stefanideszne@lab.hu 

 

 

Budapest, 2012. július 2. 

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.
Tel.: (1) 477-5700 Fax.: (1) 477-5800 E-mail: fovaroskh-mk@lab.hu