Köszöntő
Szervezeti adatok
Elérhetőségek, ügyfélfogadás
Hasznos tudnivalók
Rendezvények
Pályázatok
Új Széchenyi terv
Képzés
Statisztika
Felhívás
Támogatások, szolgáltatások, ellátások
Közfoglalkoztatás
RFKB
TÁMOP
Archívum
Roma oldal
Közérdekű adatok
Hirdetményi kézbesítés
Sajtó
Hírlevél
Nyomtatványok
Minőségirányítás
Kapcsolatfelvétel
Közbeszerzés
Működési adatszolgáltatás
TÁMOP 1.1.4 Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi RégióbanNyomtatás
Tájékoztató Budapesten megvalósuló TÁMOP 1.1.4 részprogramról

TÁMOP 1.1.4. „A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” elnevezésű projekt ismertetése

 

Budapesten és Pest megyében a TÁMOP 1.1.2. projekt első, 2008. január 1. – 2011. április 30. közötti szakaszának lezárulta után új projekt indult el 2011. május 1-jével a Közép-magyarországi régióban, TÁMOP 1.1.4. „A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” elnevezéssel.

 

A TÁMOP 1.1.4. projekt célja:

A program célja a hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra való belépésének segítése, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal.

 

TÁMOP 1.1.4. projekt célcsoportjaiba az alábbi nyilvántartott álláskeresők tartozhatnak: 

 1. a szakképzetlenek, illetve elavult vagy nem hasznosítható szakmával rendelkezők,
 2. a pályakezdők, illetve a 25 év alatti álláskeresők,
 3. a projektbe történő bevonás időpontjában az ötvenedik életévüket betöltött személyek, továbbá
 4. akik a projektbe való belépést megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesültek,
 5. bérpótló juttatásra jogosult álláskeresők,
 6. tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett – álláskeresőként legalább 6 hónapja regisztrált álláskereső - vagy már tartósan álláskeresők.  

 

TÁMOP 1.1.4. projekt elemei:

A munkaügyi központ az általa alkalmazott programelemeket a saját térségi programtervében tervezi meg. Minden résztvevővel – vele közösen – egyéni programtervet készítenek, melynek során személyre szabottan választják meg az egyes programelemeket és határozzák meg azok sorrendjét az alábbiak közül:

 • Képzési költség támogatása
 • Képzés ideje alatti keresetpótló juttatás és annak járulékai
 • Képzéshez kapcsolódó helyi, helyközi utazás költség támogatása
 • Képzéshez kapcsolódó szállásköltség támogatása
 • Képzéshez kapcsolódó étkezési költség támogatása
 • Képzés ideje alatt igénybevett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása
 • Képzés ideje alatt a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatása
 • Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás
 • Bérköltség támogatás
 • Munkába járáshoz kapcsolódó helyi, helyközi utazás költségeinek megtérítése
 • Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása 
 • Vállalkozóvá válás támogatása
 • Szolgáltatás (például munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása, munkatanácsadás, pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, mentori segítségnyújtás) díjának megtérítése
 • Szolgáltatás ideje alatti keresetpótló juttatás és annak járulékai
 • Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó helyi és helyközi utazás költségeinek támogatása
 • Szolgáltatásban való részvétel idejére igénybe vett gyermekfelügyelet költségeinek támogatása
 • Szolgáltatásban való részvétel idejére a hozzátartozó gondozásával járó költségek támogatása
 • Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költségeinek megtérítése
 • Képzéssel kapcsolatos alkalmassági vizsgálat költségének megtérítése

 

A programrésztvevők bevonására 2013. 01. 31-ig, a program keretében támogatás megállapítására legfeljebb a 2013. 04. 30-ig van lehetőség.

 

A fővárosban megvalósuló részprojekt elvárt eredményei:

 

 • a programba bevont személyek száma: 2 580 fő,
 • a programot sikeresen befejezők száma legalább: 2 190 fő,
 • a Képzésben résztvevők száma legalább: 1 550 fő,
 • a Képzést sikeresen befejezők létszáma legalább: 1 290 fő,
 • az egyéni program befejezése utáni 180. napon foglalkoztatottak száma legalább: 825 fő. 

 

Budapesten a TÁMOP 1.1.4 program keretében 742 fő bértámogatással és 431 fő bérköltség-támogatással való állásba helyezését kell megvalósítani, továbbá 200 fő vállalkozóvá válásának támogatására nyílik lehetőség.

   

A projektben részt venni kívánó álláskeresők, illetve az őket foglalkoztatni kívánó munkaadók a munkaügyi kirendeltségek munkatársainál érdeklődhetnek a támogatási lehetőségek iránt.

 

 1. Tájékoztató anyagok
 2. Események, rendezvények 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.
Tel.: (1) 477-5700 Fax.: (1) 477-5800 E-mail: fovaroskh-mk@lab.hu